top of page

Polityka Prywatności

Administrator danych    

BORA Marcin Dutka, Jarosław Białowąs s.c. Gajowa 18, 55-003 Nadolice Wielkie, NIP: 8961574232 Tel. 737 965 684, Email: biuro@lepszepowietrze.com


Cele przetwarzania Twoich danych    

Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu świadczenia Ci sprzedaży urządzeń, wykonania usług instalacji, konserwacji, serwisu, naprawy oraz likwidacji stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła przez spółkę BORA Marcin Dutka, Jarosław Białowąs s.c. Podajesz swoje dane dobrowolnie, które są jednak niezbędne do realizacji przedmiotu umowy sprzedaży/usługi, dokumentów gwarancyjnych oraz wystawienia imiennej faktury VAT.


Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych    

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie:

 

 • Twojej zgody w celu zrealizowania sprzedaży wybranego przez Ciebie urządzenia

 • Twojej zgody w celu zrealizowania wybranej przez Ciebie usługi ·

 • W przypadku wykonania usługi w celu sporządzenia protokołów F-Gazowych Ustawa z dnia 15 maja 2015 roku Dz.U. 2015 poz. 881

 


Okres przechowywania Twoich danych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Spółkę BORA Marcin Dutka, Jarosław Białowąs s.c. do ewentualnego odwołania zgody, ale nie krócej niż:

 • na okres wykonania umowy sprzedaży/usługi,

 • na okres gwarancji

 • przechowywania dokumentów księgowych na okres 5 lat

 • przechowywania protokołów f Gazowych na okres 5 latOdbiorcy Twoich danych

Twoje dane zostaną udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dodatkowo dane mogą być dostępne operatorowi serwera oraz firmie rachunkowo-księgowej.


Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych    

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo dostępu do Twoich danych osobowych,

 • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,

 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.

 • prawo żądania do usunięcia Twoich danych osobowych.Prawo wniesienia skargi    

W przypadku nieprawidłowości przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych, przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Powyższe informacje są w związku z nałożonymi obowiązkami określonymi w art.13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r.  L 119/1).

Pliki Cookie

 

Administrator Danych Osobowych wykorzystuje sesyjne pliki cookies, które tworzone są i istnieją tylko w czasie trwania sesji przeglądarki. Są one niezbędne dla prawidłowego działania poszczególnych elementów strony www.

 

Administrator Danych Osobowych wykorzystuje stałe pliki „cookies“, które są przechowywane w urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach pliku albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez Użytkownika.

 

Przechowywane informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika końcowego i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu. Użytkownik może wyrazić zgodę dostępu plików „cookies“ za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym. Poziom dostępu plików „cookies“ Użytkownik może odpowiednio ustawić w używanej przeglądarce internetowej. Całkowite jednak zablokowanie dostępu plików „cookies“ może uniemożliwiać korzystanie z niektórych funkcji Sklepu. Wszelkie pytania i uwagi dotyczące polityki prywatności proszę kierować drogą elektroniczną na adres: biuro@lepszepowietrze.com

bottom of page