top of page

Polityka Prywatności

Administrator danych    

Bora Sp. z o. o., siedziba ul. Gajowa 18, 55-003 Nadolice Wielkie, gm. Czernica
Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 
Kapitał Zakładowy 20.000 PLN wpłacony w całości. 
KRS 0001039739, NIP 8961626006, REGON 525472698

Tel. 737 965 684, Email: biuro@lepszepowietrze.com


Cele przetwarzania Twoich danych    

Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu świadczenia Ci sprzedaży urządzeń, wykonania usług instalacji, konserwacji, serwisu, naprawy oraz likwidacji stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła przez spółkę Bora Sp. z o. o. Podajesz swoje dane dobrowolnie, które są jednak niezbędne do realizacji przedmiotu umowy sprzedaży/usługi, dokumentów gwarancyjnych oraz wystawienia imiennej faktury VAT.


Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych    

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie:

 

 • Twojej zgody w celu zrealizowania sprzedaży wybranego przez Ciebie urządzenia

 • Twojej zgody w celu zrealizowania wybranej przez Ciebie usługi ·

 • W przypadku wykonania usługi w celu sporządzenia protokołów F-Gazowych Ustawa z dnia 15 maja 2015 roku Dz.U. 2015 poz. 881

 


Okres przechowywania Twoich danych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez
Bora Sp. z o. o. do ewentualnego odwołania zgody, ale nie krócej niż:

 • na okres wykonania umowy sprzedaży/usługi,

 • na okres gwarancji

 • przechowywania dokumentów księgowych na okres 5 lat

 • przechowywania protokołów f Gazowych na okres 5 latOdbiorcy Twoich danych

Twoje dane zostaną udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dodatkowo dane mogą być dostępne operatorowi serwera oraz firmie rachunkowo-księgowej.


Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych    

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo dostępu do Twoich danych osobowych,

 • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,

 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.

 • prawo żądania do usunięcia Twoich danych osobowych.Prawo wniesienia skargi    

W przypadku nieprawidłowości przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych, przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Powyższe informacje są w związku z nałożonymi obowiązkami określonymi w art.13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r.  L 119/1).

Pliki Cookie

 

Administrator Danych Osobowych wykorzystuje sesyjne pliki cookies, które tworzone są i istnieją tylko w czasie trwania sesji przeglądarki. Są one niezbędne dla prawidłowego działania poszczególnych elementów strony www.

 

Administrator Danych Osobowych wykorzystuje stałe pliki „cookies“, które są przechowywane w urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach pliku albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez Użytkownika.

 

Przechowywane informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika końcowego i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu. Użytkownik może wyrazić zgodę dostępu plików „cookies“ za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym. Poziom dostępu plików „cookies“ Użytkownik może odpowiednio ustawić w używanej przeglądarce internetowej. Całkowite jednak zablokowanie dostępu plików „cookies“ może uniemożliwiać korzystanie z niektórych funkcji Sklepu. Wszelkie pytania i uwagi dotyczące polityki prywatności proszę kierować drogą elektroniczną na adres: biuro@lepszepowietrze.com

bottom of page