top of page

BLOG

Czemu nie montujemy klimatyzacji w nocy?

Lepszepowietrze.com przypomina, że montaż klimatyzacji w mieszkaniu w bloku/w domu jest możliwy w porze dziennej, w dzień roboczy aż do ciszy nocnej. Istotne jest zachowanie zasad współżycia społecznego.Jeśli jesteś właścicielem mieszkania znajdującego się w budynku wspólnoty mieszkaniowej czy też spółdzielni mieszkaniowej powinieneś stosować się do wewnętrznych regulaminów, które mogą dodatkowo ograniczać możliwość prowadzenia instalacji klimatyzacji w mieszkaniu w godzinach innych niż 8.00-16.00.


Pamiętaj, że powinno się przekazać takie informacje instalatorom w celu prawidłowego zaplanowania terminu montażu klimatyzacji.Jeżeli, montaż klimatyzacji prowadzony jest w ciszy nocnej lub w dzień ustawowo wolny od pracy (w kalendarzu wskazany na czerwono) ewentualne osoby pokrzywdzone mogą zgłosić ten fakt na policję.


Zgodnie z art. 51 kodeksu wykroczeń "kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny".


Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego (sygn. akt. III KKN 327/02 z dnia 30 września 2002 r) sprawcą będzie również ten, kto umyślnie okazuje lekceważenie dla powszechnych norm zachowania, mimo że montaż klimatyzacji będzie prowadzony w porze dziennej, w dzień roboczy.


Lepszepowietrze.com wskazuje, że dobrym zwyczajem jest informowanie sąsiadów o planowym montażu klimatyzacji.


Comments


bottom of page