top of page

BLOG

Odliczenie klimatyzatora z montażem od dochodu w ramach ulgi termomodernizacyjnej 2022

Czy zakup klimatyzatora wraz z montażem można odliczyć od dochodu w ramach ulgi termomodernizacyjnej za 2022 rok? Jakie warunki należy spełnić? Kto może z tego skorzystać?


Możesz zakup klimatyzacji wraz z montażem odliczyć od dochodu w ramach ulgi termomodernizacyjnej za 2022 r. jeżeli będziesz mógł wykazać, że spełniłeś przesłanki ustawowe.


W wielu przypadkach, aby być pewnym, podatnicy zwracają się do Dyrektora Krajowej informacji Skarbowej o wydanie interpretacji indywidualnej. Możesz to też zrobić.


W jednych sprawach Dyrektor uznaje, że klimatyzator można odliczyć od dochodu w ramach ulgi termomodernizacyjnej, w innych już nie.
„W Polsce jest system prawa stanowionego, w którym poszczególne orzeczenia sądowe wywołują skutki wyłącznie w ramach rozpatrywanej sprawy. Oznacza to, że każde rozstrzygnięcie jest rozpatrywane indywidualnie nawet przy niemal identycznych stanach faktycznych. Skutkuje to tym, że przy podobnym dowodach mogą być różne rozstrzygnięcia.”

Posługujemy się powyższym przytoczonym tekstem aby podkreślić, że analogicznie jest przy interpretacjach Indywidualnych Dyrektora Izby Krajowej Informacji Skarbowej.


Interpretacje indywidualne, w których przyznano podatnikowi prawo do odliczeń:

 1. z dn. 22.06.2021, o sygn. 0113-KDIPT2-2.4011.77.2021.3.KK.

 2. z dn. 4.03.2022, o sygn. 0113-KDIPT2-2.4011.1198.2021.2.MK

 3. z dn. 07.04.2022, o sygn. 0110-KDIP3-2.4011.218.2022.2.AC


Możliwość odliczenia klimatyzacji wraz z montażem - przesłanki:


Podstawowe przesłanki, które umożliwiają skorzystanie z ulgi termomodernizacyjnej na zakup z montaże klimatyzatora wraz z jego uruchomieniem:

 1. podatnik opłaca podatek w skali podatkowej, ryczałt

 2. podatnik jest właścicielem domu mieszkalnego, np. dom wolno stojący, bliźniak, szeregówka

 3. podatnik poniósł wydatek na termomodernizację:

  • działania które prowadzą do ulepszenia, zmniejszenia zapotrzebowanie na energię np. ogrzewania budynku

  • pompa ciepła wraz z osprzętem

  • montaż pompy ciepła
Klimatyzacja to pompa ciepła powietrze-powietrze


Istotnym elementem jest to, że klimatyzator jest nazwą własną.

Urządzenie to, jest typem pompy ciepła, ponieważ wszystkie jego elementy główne są elementami pompy ciepła.


Klimatyzator to pompa ciepła powietrze-powietrze, co oznacza, że pobiera energię cieplną z powietrza z jednego miejsca i przekazuje do powietrza w drugie miejsce. W trybie grzania klimatyzator pobiera energię cieplną z powietrza na zewnętrz budynku i przekazuje tę energię do jego wnętrza. W ten sposób jest budynek ogrzewany.


W porównaniu do tradycyjnych źródeł ogrzewania klimatyzator to nowoczesne urządzenie grzewczo-chłodzące o bardzo wysokiej sprawności. Potrafi ono dostarczać energię cieplną do budynku zmniejszając jego zapotrzebowanie i poprawia jego efektywność energetyczną


Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

コメント


bottom of page